Trạng Thái:
Đang mở bán
Chủ Đầu Tư:
Loại Hình:
Căn hộ chung cư
Số Block:
3
Số Tầng:
25
Số Căn:
173
Quy Mô:
8.970m2
Khoảng Giá:
Dự kiến
Ngày hoàn thành:
Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:
Chưa rõ
Độ hoàn hiện:
Cao Cấp
Mật độ xây dựng:
Chưa rõ

Heritage West Lake

Chủ đầu tư: Capitaland
Loại: Căn hộ chung cư Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3 Số tầng:25
Quy mô:8.970m2 Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:173 Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Dự kiến
Nhà thầu: Chưa rõ
Chủ đầu tư: Capitaland
Loại: Căn hộ chung cư
Trạng thái:Đang mở bán
Số Block:3
Số tầng:25
Quy mô:8.970m2
Mật độ xây dựng:Chưa rõ
Số căn:173
Ngày hoàn thành:Chưa rõ
Ngân hàng hỗ trợ:Chưa rõ
Bàn giao:Cao Cấp
Giá:Dự kiến
Liên hệ bộ phận kinh doanh
  • Liên hệ tư vấn
  • 0902242925